logo

Akıllı Şebekeler Kongresi Yol Haritası

Akıllı Şebekeler Kongresi Yol Haritası ICSG Istanbul 2014’de çizilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UGETAM’ın desteği ile düzenlenen ‘‘II. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’’ yerli ve yabancı akıllı şebeke paydaşlarını İstanbul’da buluşturacak. Kongre açılışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN yapacak.

istanbul2013_800x435Açılışı Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ ın teşrif ettiği 9,10 Mayıs 2013 tarihlerinde ilki düzenlenen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Sergisi (ICSG 2013)’ne; kamu kurumları, uluslararası metroloji ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebeke dernekleri, elektrik, su ve gaz sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene, deney ve kalibrasyon kuruluşları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları, GSM operatörleri, akıllı bina firmaları, yazılım firmaları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan bir katılım sağlanmıştır. ICSG İstanbul 2013’ e firma ve kurum bazlı, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 153 organize sanayi bölgesinden 97’si, 81 il belediyesinden 55’i, 28 ilçe belediyesi, Elektrik ve gaz dağıtım firmalarının 37 si, 10 kamu kurumu ve sektörü temsil eden özel firmalar katılım sağlamıştır. Ayrıca bu kongreye yurtdışından 11 ülke ve bu ülkelerden gelen yuzlerce kişi katılımıştır.
Kongrenin açılışını yapan Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; dünyada, enerjinin paylaşımına, israfın önüne geçilebilmesine, enerji arz güvenliğinin tesis edilmesine yönelik çabaları çok önemli bulduğunu, çocuklarımız, torunlarımız için, insanlığın ve dünyanın geleceği için, enerjiden ziyade enerjinin verimli kullanımına dikkat etmek durumunda olduğumuzu,.bunun yanında, temiz, tehdit içermeyen, çevre dostu enerji kaynaklarına daha fazla yönelmek zorunda olduğumuzu, ve Türkiye’nin, enerji üretiminde önemli mesafe kat ederken, enerji iletiminde de kilit bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün konuşmasında; günümüz dünyasının, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle çok büyük bir hızla değişip dönüştüğünü, bu değişim ve dönüşümde yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi analiz edemeyen ülkelerin, firmaların ve hatta şahısların birçok problemle karşı karşıya kalacağının aşikâr olduğunu ifade etti. Özellikle Türkiye gibi büyük hedefleri olan bir ülkenin, teknolojik değişimin etkilerine maruz kalan bir ülke değil, değişimi yöneten ülkeler arasında olması gerektiğini vurgulayan Sayın Ergün, yeniliklerin bizzat kaynağı olmanın, dünyada yaşanan gelişmeleri kendine adapte edebilme becerisinden çok daha büyük bir değer taşıdığına işaret etti. Bakan Ergün, gelinen bu noktada, yazılım, bilişim ve elektronik gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri, şebeke sistemlerine enjekte etme ve hatta yeni şebekeler oluşturulması ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti. Özellikle gelişmiş ülkelerin akıllı şebekeler üzerinde kafa yorduğu, birçok firmanın bu konuya önemli Ar-Ge bütçeleri ayırdığı bir dönem yaşandığına değinen Ergün, gelecek yıllara damga vuracak böyle bir konuda, Türkiye’de bir kongre gerçekleştirmelerini bu açıdan son derece önemli bulduğunu, bu kongrenin, Türkiye’nin artık böyle önemli konularda proaktif bir ülke olduğunu gösterdiğini söyledi.
Türkiye’de doğal gaz ve elektrik iletim ve dağıtım hatlarının ciddi bir büyüklüğe ulaştığına işaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız; vatandaşa bu hizmetlerin iyi bir şekilde verilebilmesi için tüm yapının doğru yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Elektrik dağıtım hizmetleri özelleştikçe hizmet kalitesinin artacağına inandığını ifade eden Yıldız, şu anda 30-35 yaşlarında tesisler bulunduğunu, bunların akıllı şebekelerle yenilenmesinin, Türkiye’nin dünyanın en modern dağıtım hizmetlerinden birine sahip olmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.
Dünyaca Ünlü Akıllı Şebeke Alanındaki Uzmanlar ve Akıllı Şebekeye Yön Veren Firmalar İstanbul’da Buluşuyor!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UGETAM’ın desteği ile 2.si düzenlenecek “Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’ 8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. Kongre’ye Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen akıllı şebeke alanındaki akademisyenler, fikir önderleri ve yöneticileri bir araya gelerek akıllı şebekeye geçiş adına atılması gereken adımları masaya yatıracaklardır. Kongre’de kamu ve sektörün önde gelen firmalarının akıllı şebeke konusundaki sunumlarına yer verilirken, firmalar sergi salonunda ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma fırsatı bulacak. Kongre çalışmalarına paralel olarak sosyal etkinliklere de yer verilecektir. ICSG 2013’e paralel olarak düzenlenecek olan ICSG 2014’te de “Akıllı Şebekelerin Ortaya Çıkışı, Gelişimi, Avantaj ve Dezavantajları, Akıllı Sayaçlar, Akıllı Şebekelerde Teknik Altyapı, Akıllı Şebekelere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Akıllı Şebekelere Geçişte Karşılaşılabilecek İdari ve Teknik Engeller, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Akıllı Şebekelerde Örnek Uygulamalar, Akıllı Sistem Teknolojileri ve Üretim İmkânları, Giderek Artan Enerji Talebine Akıllı Şebeke Çözümleri, Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü, Akıllı Şebekelerde Enerji Üretimi, Dağıtımı ve Depolama Sistemleri, Akıllı Bina Ve Otomasyon Sistemleri Elektrikli Araçların Şarj Edilmesinde Akıllı Şebekelerin Rolü, Kendi Enerjisini Üreten ve Fazlasını Akıllı Şebeke Yoluyla Satan Akıllı Binalar, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Akıllı Şebekeye Entegrasyonu, Akıllı Şebeke Teknolojilerine Ilişkin Ar-Ge Çalışmaları, Akıllı Müşteri Yönetimi, Akıllı Şebekelerde Bulut Bilişim, Ulaşımda Akıllı Şebekelerin Gelişimi, Elektrik, Gaz ve Su Sayaçlarında Akıllı Okuma ve Faturalandırma, Sürdürülebilirlik, Maliyet, Düzenlenen Şebeke Endüstrilerinde Akıllı Şebekeler: Ne Kadar Akıllı Olmalı? konuları yerli ve yabancı birçok paydaşın katılımıyla tartışılacaktır.
Ülkemizin enerji alanındaki kamu yöneticilerine, karar vericilere, özel sektöre, yatırımcılara ve enerji sektöründe mal ve hizmet sunanlara yararlı olması amaçlanan 2.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na şimdiden büyük ilgi gösterilmektedir.

Share
1382 Kez Görüntülendi.