logo

Elcab Kablo, G.Afrikadaki yatırımla Global bir oyuncu olmuştur

Türkiye’de Elcab Kablonun ürettiği silikon kablo, vida, conta, kablo gruplaması gibi ürünlerimizin tamamını G.Afrikada üretmeye başladık. İlerleyen süreçte bu yapı daha da büyüyecek, gelişecek ve Türkiye’deki firmamızın gücüne büyüklüğüne ulaşacaktır inşaallah. Şeklinde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Sn Nejdet Tıskaoğlu’na G.Afrika’daki yeni yatırımla ilgili düşüncelerini sorduk.

Bize kısaca Elcab’ın ana ürün gruplarından bahsedebilir misiniz?

Beyaz eşya grubunda bulunan silikon kablo grupları ile fırın kapı contalarını yüksek kalite standartlarında üretiminlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu iki ürün tipinin yanı sıra beyaz eşya sektörü için ürün gamımızda tamamlayıcı ürün olarak yer alması açısından fişli kablo üretimimiz de bulunmaktadır.

Ürünlerimiz Alman kalite belgesi olan VDE sertifikasına sahip olup söz konusu belgelendirme kuruluşunun belirlemiş olduğu kalite standartlarına göre üretim yapmaktayız. Kalite konusunda son derece iddialı olup ürünlerimizi özellikle Avrupa ve Güney Amerika kıtalarında bulunan ülkeler yoğunlukta olmak üzere dünyanın 43 ülkesine ihraç etmekteyiz.

Elcab Kablo’nun geçen yılki çalışmalarının bir değerlendirmesini yaparsanız neler söylersiniz. Neleri başardı, hedefleri neydi, bu hedefleri gerçekleştirebildi mi? Önümüzdeki süreçte hedefleri nelerdir?

Elcab Kablonun hedeflerine genel olarak baktığımızda hedeflerimizi tutturduğumuz bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Elcab Kablonun kültüründe her yıl %25 ile %30 arasında büyüme trendi vardır. Geçen yıl da bu büyüme trendini gerçekleştirdik. Yurtiçindeki pazar payımızı çok daha iyi noktalara taşıdık. Uluslararası markalarla, tedarikçi firma olarak ticari bağlarımızı daha da sağlamlaştırdık.

Elcab Kablonun felsefesinde; yaptığı işi iyi yapmak, kaliteli yapmak, zamanında vermek ve partneriyle uzun vadeli iş birlikleri oluşturmak şeklinde belirtebiliriz.

Halihazırda ürün grubunda uluslararası marka olmuş ülkemizin marka değeri firmalarla uzun yıllardır süren iş birlikteliklerimiz her geçen yıl daha da güçlenerek devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte de yine ülkemizin ve sektörümüzün temsil kabiliyeti yüksek nitelikli firmalarıyla çalışmalarımızı sürdürerek, ürün tedarikinde güvenilir bir partner olarak pazar payımızı daha da artırmayı hedeflemekteyiz

2018 yılında %60 büyümeyle kapatacağımıza inanıyorum. Büyümedeki en büyük etken de tabiî ki de Güney Afrikadaki yatırımımız olacak. Dolayısıyla Güney Afrikadaki bu yatırım gerek büyümeye olsun gerekse marka değerimizin artmasına olsun firmamız için çok büyük bir kazanç sağlayacaktır. 2018 sonunda baktığımızda da bizim için düşündüğümüzden daha iyi bir yıl olduğunu, hedeflerimize ulaştığımızı, 2019 yılının daha da iyi olacağını konuşuyor olacağız.

 

Yurtdışı Yatırım çalışmalarınız konusunda ne tür girişimleriniz var?

Güney Afrika’da faaliyete geçen bir projemiz var. Uzun yıllar partnerlik yaptığımız bir müşterimizin Güney Afrika’da beyaz eşya üretimi için yatırım yapması bizim de bu ülkeye olan dikkatimizi çekti. Yaptığımız görüşmeler ve yaklaşık bir yıllık fizibilite çalışmaları sonucunda bu ülkeye Elcab kablo olarak bir fabrika kurmaya karar verdik.

 

Partnerimizle olan sağlam iş birlikteliğimizi Güney Afrika’da faaliyete geçen fabrikamızla fayda, payda noktasında global anlam kazandırarak yeni bir boyuta taşımış olduk.

 

Güney Afrika’daki bu yapılanmayla hedefleriniz neler?

Elcab Kablonun bu yatırımla Global bir oyuncu olduğunu söylebilirim. Buradaki fabrikamızı başlangıçta Küçük Elcab olarak adlandırabiliriz. Şöyle ki; Kendi alt yapımızdaki ekip ve ekipmanla üretime başladık. Yani Türkiye’de Elcab Kablonun ürettiği silikon kablo, vida, conta, kablo gruplaması gibi ürünlerimizin tamamını G.Afrikada üretmeye başladık. İlerleyen süreçte bu yapı daha da büyüyecek, gelişecek ve Türkiyedeki firmamızın gücüne büyüklüğüne ulaşacaktır inşaallah. Güney Afrikada işimizle ilgili iyi bir potansiyel var. Bu ekibin afrikada üç beş yıl içerisinde çok daha büyük işlere başarılara imza attığını duyacağınızı söyleyebilirim.

Güney Afrika’daki Fabrika Yatırımınız başlangıçta Müşteri ve Üretim süreci nasıl işleyecek?

Bu ülkedeki yatırımımızla ilk başta mevcut müşterimizin taleplerini ve isteklerini karşılamak üzerine planlama yaptık. Başlangıçta yeni bir pazar ve müşteri arayışı gibi bir telaşımızın oluşmaması bizi rahatlatmış durumda. Dolayısıyla ilk yıl partnerimizin taleplerini isteklerini üreterek daha sonraki süreçte orta ve uzun vadedeki planlarımızla yeni müşteriler ve yeni yeni pazarlara ve bölge ülkelerine ihracat  noktasını başlatacağız.

Yatırım kararı aldığınızda G.Afrikada nasıl karşılandınız?

Genel olarak şunu söyleyebilirim ki; ülkeye yeni bir yatırımcı gelmiş bunu kucaklayalım, kolaylıklar sunalım, her alanda yardımcı olalım gibi bir düşünceleri yok. En büyük avantajımız güçlü bir marka değeri olan global oyuncu konumundaki müşterimizle beraber aynı dönemde yatırımcı olarak ülkeye gelmemiz olmuştur. Bu birliktelikten dolayı Elcab’ın yatırımını pozitif olarak karşıladılar.

Herhangi bir makamdan herhangi bir teşvik aldınız mı diye soracak olursanız, sıfır teşvik yani hiçbir makamdan destek almadık. Tamamen öz sermayemizle burada yatırım yaptık. Düşünün bizim ülkemize bir yabancı, yatırımcı olarak gelse devlet erkânımızın ilgisi, vergi kolaylıkları, ucuz kredi v.b. bir çok kolaylıklar sunulur.  Ama maalesef yatırım yaparken G.Afrikada hiçbir teşvik ve kolaylıklarla karşılaşmadık.

Yetişmiş insan ve teknik personel zorluklarını nasıl aşmayı planlıyorsunuz?

İlk etapta kendi teknik personellerimizi getirdik. Her bölümün teknik ürün sorumlusu arkadaşımız dönem dönem buraya gelerek Güney Afrikalı arkadaşları eğitmekteler, ürün ve üretim süreçleri hakkında yeni bir teknik ekip oluşturmaktayız.

 

Elcab Kablonun ana işi kablo ancak bizim kablocu kimliğimiz kısmen daha farklı kablonun biraz daha dışında bir firmayız. Elcab’ın kablocu kimliğinin dışında emek yoğun gerektiren kablo gruplama enstruman kimliğimiz var. Kabloların gruplanması, profil çekilmesi, conti yapılması, bunların hepsi eleman ve emek yoğun olan işler. Dolayısıyla burada başlangıçta 50-60 kişilik bir personelle işlerimize başlamış bulunuyoruz. Bir senenin sonunda 100-150 ve önümüzdeki sene 250 gibi personel sayısına ulaşacağımızı öngörüyorum.

 

Global anlamda yatırımcı bir firma olarak Pazar ağınızı genişletmek adına buradaki yatırımınızı yeni alternatif pazarlar oluşturmak için bir yapılanmanız olacak mı?

Burada birinci önceliğimiz, global partnerimizi mağdur etmeden onların taleplerini en üst düzeyde üretim yaparak memnuniyet derecesiyle ihtiyaçlarını karşılamak olacaktır. Bu arada ülkedeki sistemi bölgeyi daha iyi anlama ve kavrama sürecimiz olacak.

Bu ülkede hiçbir şey üretilmiyor değil tabii ki üretiliyor ama çok az üretiliyor. Mesela kablolar üretiliyor ama silikon kablo üreten şirket yok Güney Afrika’da. Dolayısıyla bu silikon kablo ihtiyaçlarını Avrupa’dan alıyorlardı. Kısmen biz de Türkiye’den peyderpey gönderiyorduk ancak %15’lik bir vergi dilimi olduğu için çok rekabetçi olamıyorduk. Artık üretici kimliğimizle hem bu ülkede hem de bölgede elimiz güçlü olarak rekabet edebilir bir konumda olacağız.

Fabrika Yatırım Maliyetiniz ne kadar oldu?

Yaklaşık 1,5 milyon dolar civarında bir yatırım maliyetimiz oluştu. Bu yatırım sürecinde gerek ülkemiz gerekse G.Afrika kanadından her hangi bir yatırım teşviki ve yardımı söz konusu olmadı. Bunları biz kendi öz kaynaklarımızdan karşıladık. G.Afrika ülkeye girişte hammaddeye vergi uygulamazken bitmiş ürüne vergi uyguluyor. Gümrük Vergilerinden dolayı ülkemizden bu ülkeye yaşanan ihracat zorluklarını da bu yatırımlarımızla aşmış olacağız. Ülkemizden aynı zamanda buraya hammadde ihracatını da başlatmış olacağız.

Tesisler hakkında da bilgiler verebilir misiniz?

12 metre yüksekliğinde 5.000 metre karelik kapalı alana sahip olan güzel bir tesisimiz var. 500 metrekarelik bir alan ofis katlarına ait olup dışarıda da 2.500 metrekarelik bir alanımız daha var. Bu tesislerde daha önce de Kanada’lı global bir başka kablo firması varmış.Üretimi sonlandırıp Kanada’ya dönme kararı almışlar. Tesisler daha önceki kullanım amacından dolayı bizim kablo üretimi için çok isabetli oldu. Güzel bir tesisimiz, güzel bir park alanımız var. İnşallah açılışa dostlarımızı sizleri de bekleriz.

G.Afrika ile ilgili sizin vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Neden yurtdışına yatırma gidiyorsun diyorlar. Bu işin maddi kazanımları var ama bir de manevi kısmı var. Şunu söylemeliyim ki ben Türk insanının, dil,din, renk ayrımı yapmadan dürüst insanlar olduğumuzu, Türkiye’ye yakışır bir şekilde örnek temsil etmeyi düşünüyoruz. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki bize farklı bakılmasını, farklı demeyelim de doğru bakılmasını sağlamak benim de bir insani görevim. 

Bu bölgede gördüğüm, yatırımcıyı bekleyen 3 tane sıkıntı var. Birincisi güvenlik, ikincisi bürokrasi ve mevzuat, bir de tembellik var. Bankacılık sistemi konusunda herhangi bir sıkıntı sözkonusu değil ki zaten dünyadaki büyük bankalar burada faaliyetteler. Ulaşım ve nakliye konusunda da yine Durban’ın liman şehri olmasından dolayı çok şanslıyız diyebilirim.

 

Elcab Kablonun, G.Afrikaya yaptığı fabrika yatırımıyla ilgili dergimiz Electricity Turkey Dergisine vermiş olduğu röportaj için Firma Genel Müdürü Sn. Nejdet Tıskaoğlu’na teşekkür ederiz.

Share
1204 Kez Görüntülendi.