logo

Kestirimsel Bakım Portalı Ödüllü Bulut Çözümü

13 Kasım 2018, Endüstri 4.0, yeni iş stratejileri potansiyelini içinde barındırıyor. Ancak: Mevcut pek çok farklı yaklaşım hali hazırda mevcutken, her birinin değeri pratik kullanımına bağlı. Eaton ve T Systems tarafından yaratılan Kestirimsel Bakım Portalı, Eaton’ın Dausenau tesisini küçük bir fabrika haline gelmeye yönelik anlayışla sunmakla kalmamış, aynı zamanda 2017 Endüstri 4.0 ödüllerinde jüriyi ikna etmeyi de başardı.

Bu yıl, Endüstri 4.0 çözümleri pazarının Bitkom’a ( Bilgi Teknolojileri Alman Federal Kuruluşu) göre bir önceki yıla göre % 22 yani neredeyse beşte bir oranında artış göstererek 7.2 € olması bekleniyor. Bu bağlamda, Bitkom, makine üretimi ve sistem entegrasyon sektörünü büyümenin en büyük etmeni olarak tanımladı. Otomotiv ve elektronik sektörü ise bu etmenler arasında ikinci sırada. Endüstri 4.0 pazarının hızla büyüdüğüne şüphe yoktur, dijital transformasyon ise sensörlerin, kontrollerin ve sürücülerin üretim teknolojileri tedarik zincirleri, IT ve iletişim teknolojileri ile entegrasyonunu hızlandırdı. Endüstri 4.0 pazarının hızla büyüdüğüne şüphe yoktur, dijital transformasyon ise sensörlerin, kontrollerin ve sürücülerin üretim teknolojileri tedarik zincirleri, IT ve iletişim teknolojileri ile entegrasyonunu hızlandırdı.

Bugünün sensörleri tesisin çalışma durumu hakkındaki bilgiye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyarken, yeni görüşler üretim süreçlerinde oluşturulan verileri analiz ederek ve işleyerek edinilebilir.

Bazı endüstrilerde toplu üretim hali hazırda mevcuttur. Bu tür tam gelişmiş fabrikalarda, her ürün tam otomatik üretim sürecine girmeden önce ayrı ayrı montajlanır. Operatörün geribildirimi tesisin uzun süreli performansını iyileştirmek için kullanılırken üretim tesisleri gereken bakım çalışması için operatörleri uyarabilir Müşteriler ve operatörler için olan gerçek katma değer birbirine benzerdir.

Pek çok yol Endüstri 4.0’a çıkmaktadır. Piyasada karmaşıklık, haberleşme kapasitesi ve bulut hizmetleri gibi IT bileşenlerinin kullanımı bakımından birbirinden ayrılabilen çeşitli çözümler bulunur. Orta ölçekli sistem entegratörleri ve makine üreticileri için hangi yolun seçileceğine karar vermek genelde zordur.

Buradaki referans noktası VDE Yayınevi ve ZVEI (Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri Birliği) tarafından öne çıkan inovasyonları onurlandırmak için ortaklaşa düzenlenen Endüstri 4.0 İnovasyon Ödülleri’dir. Eaton ve T-Systems tarafından geliştirilen bir bulut tabanlı çözüm olan Kestirimsel Bakım Portalı 2017 yılında bu çetin müsabakada bir ikinci sırayı aldı. Peki bu özel Endüstri 4.0 çözümünü diğerlerinden ayıran nedir?

Ödüllü Bulut Çözümü: IoT, Butona Sonuna Kadar Hazır

Eaton MOEM Segment Pazarlama Müdürü Stefan Selke’nin bu konudaki görüşleri şöyle: ‘’ Bu konsept orta ölçekli makine üreticilerinin ve sistem entegratörlerinin Endüstri 4.0’a geçişlerine dair özel gereksinimlerine cevap veriyor. Bu, sezgisel işletilebilirliğin yanı sıra, özellikle hızlı ve kolay giriş ile ilgilidir ve kullanıcıların sisteme aşina olmalarını kolaylaştırmaktadır. T-Systems ile birlikte tesisleri ve tesisatları buluta bağlamak için tak & çalıştır paketleri geliştirdik. Bu paketler hemen hemen her şirketin Endüstri 4.0 çağına geçmesini mümkün kılıyor’.

Bu amaçla, Eaton ve T-Systems bu iş ortaklığında temel becerilerini ortaya koymuştur. Eaton’ın akıllı dijital şalt panosu, süreçle ilgili verilerin toplanmasını ve tasarlanmış otomasyon komponentlerine iletilmesinin üstesinden gelebiliyor. Dijital PKE yolvericisi veya yeni dijital NZM devre kesicileri bu anlamda dikkate değer cihazlardır. Tabii ki, kompakt DE1 hız ayarlı yolvericilerinden DG1 serisi kontrol panelleri sürücü çözümlerine Eaton’ın hız kontrol cihazı portföyünü birleştirmek de mümkündür. Toplanan veriler örneğin Eaton XV300 dokunmatik paneli ve entegre GALILEO görselleştirme yazılımı vasıtasıyla işlenebilir. Standart hale getirilmiş protokoller T Systems tarafından tedarik edilen IoT servis platformuna kolay entegrasyona da olanak tanıyor.  Bu, kullanıcılara ihtiyaçlarına en çok uyan sistem çözümleri ve servis paketleri sunabilen çoklu bir IoT servis platformudur.

Çözüm konseptinin kritik bir parçası verilerin toplanmasından depolanmasına, örneğin motor yolvericisinden buluta, uçtan uca veri güvenliğidir. Kullanıcı tanımlaması, erişim yetkisi, sertifika ve şifreleme gibi iş için kritik öneme sahip alanlardaki uzmanlığıyla, T Systems ideal bir iş ortağıdır.

Bu, özellikle IT güvenliğini ilgilendiriyor: T Systems Microsoft Azure Almanya için bir tür veri emanetçisi işlevi görmektedir, bu da veri depolamasının Alman yasalarına tabi olduğu anlamına gelir. Böyle olunca da, T-Systems Almanya’nın katı veri koruma yasalarına uyacağını garanti ediyor. Veriler hem kablosuz olarak hem de önceden yapılandırılmış donanımları (DSL ve LTE yönlendiricileri) kullanarak kablo yoluyla iletilebiliyor.

Aynı zamanda, Kestirimsel Bakım Portalı sadece geleceğe dönük iş modelleri için teknolojik bir platform yaratmıyor, bu modelleri hayata geçirmek için gereken araçları da sunuyor.

Sonuç olarak, verilerin değeri ne kadar iyi işlendiklerine ve kullanıcılara ne kadar iyi şekilde sunulduğuna bağlıdır. Bu araçlar görselleştirme, durum izleme, trend analizi ve anomalinin fark edilmesi gibi yöntem ve servisleri içeriyor. Stefan Selke ‘’Görselleştirme ve rapor yaratma gibi özellikler bir süredir zaten mevcut ‘’ diyor ve şöyle devam ediyor: ‘’ Bu zamana kadar, veriler genelde yerel olarak depolanıyordu. Kısıtlı depolama kapasitesi verilerin uzun süre zarfında analiz edilmesini de kısıtlıyordu. Bulut teknolojisi ile artık olanaklar sınırsız. ‘’

Uygulamadaki Sistem: Mevcut Makineleri Buluta Bağlamak

Bu konseptin uygunluğu, Eaton’ın Dausenau tesisindeki projeyle gösterilmiştir. Bu proje, diğerleri arasında XV300 dokunmatik panellerinin yanı sıra RMQ Titan serisi kumanda cihazlarını da üretiyor. Eaton bu tesisi, mevcut makinelerinin Kestirimsel Bakım Portalı’na bağlanmasını başlatmak için özellikle seçti. Stefan Selke sözlerine şöyle devam ediyor: ‘’ Dausenau tesisinde hem mevcut hem de yeni makineleri ve organik olarak geliştirilmiş IT altyapısını kullanarak 80 yıldır üretim gerçekleştirmekteyiz. Bu da yenileyici yaklaşımımızı uygulamalı olarak test etmemiz için ideal koşulları bize sağlıyor.

Eaton, mevcut sistemlerin bağlantısı hızlı ve basit olacak şekilde süreçleri standartlaştırmayı başardı. Artık bir makineyi her defasında uzun süreli proje danışmanlığına gerek olmadan iki hafta içinde de sisteme bağlayabiliyoruz. ‘’Diğer bir deyişle, buluttan korkmaya gerek yok.’’

Bulut çözümlerinin başka bir büyük avantajı da faydalı pek çok analitik sürecin bu portalda önceden programlanmış olmasıdır. Bu da, verileri analiz etmeyi ve her kullanıcının faydalı bulacağı şekilde işlemeyi kolaylaştırıyor. Örnek: Anomalinin saptanması – Bu çözüm çeşitli farklı zaman aralıkları için taban değerlerini belirlemeyi mümkün kılıyor, işletim esnasında bu değerlerin karşılanıp karşılanmadığını veya aşılıp aşılmadığını gözlemlenmesini ve anomalilerin belirlenmesini sağlıyor. Bu trend analizleri hem doğrusal (birinci dereceden) hem de kuadratik (ikinci dereceden) olarak yapılabiliyor. Bu yüzden ölçülen bu değerlerin gelecekteki evrimi hakkında tahminlerde bulunmak da mümkündür.

Makineleri ağa bağlamak diğer fırsatlara da zemin hazırlayacağı için, Eaton gelişmiş sürücüler kurarak ve mevcut makinelerin enerji verimliliğini arttırarak Dausenau tesisinde ek yatırımlar yapmıştır.

Stefan Selke’ye göre, bu özel durumun sayesinde, Endüstri 4.0 güçlü ROI sonuçları ile hızlı bir şekilde başarı sağlamaya çok yatkın.

Eaton hali hazırda bulut tabanlı verilerin geleceğini test etmektedir. Buradaki anahtar sözcük insan- makine işbirliğidir: Teknisyenler iş süreçlerini basitleştirirken PC veya tablet üzerindeki şemalarla bulguları ortaya koymanın ve verileri ön plana çıkarmanın yanı sıra, son derece estetik ve pratik yollarla bilgileri görselleştirebiliyor. Örneğin, sanal 3 boyutlu modelleri gösterebilen Hololens güneş gözlükleri.

Bu modeller işletimin, tedariğin ve teknik özelliklerin yanı sıra komponentleri ve bunların durumlarını da betimleyebilmektedir. Stefan Selke sözlerini şöyle sonlandırıyor: ’’Dijital çağın bize sunduğu bazı imkânlar bulunuyor, biz bunları müşterilerimiz için kullanılabilir hale getirmeden önce test ediyoruz. Makinede verileri toplamak ve analiz etmek bu sürecin sadece ilk aşaması. Önemli olan bu işe başlamamız ve bu imkânların artık farkında olmamız. Bunun sayesinde, şirket içinde yeni iş modelleri yaratabilmek adına, dijitalleşmenin avantajlarından faydalanabileceğimiz yeni fikirleri hızlıca geliştirebiliriz. ‘’

Share
616 Kez Görüntülendi.