logo

MAKEL’DEN Enerji Verimliliği İçin Global Adım

unal-Kucuk-MAKEL-Ar-Ge-DirektoruMakel Şirketler Grubu üçlü bir konsorsiyum ile Avrupa Birliği çerçeve programlarından ERANET kapsamında çok önemli bir proje hazırlamanın heyecanı içinde. “Enerji Verimliği” konusunu kullanıcı kişiler nezdinde en üst noktaya taşıyacak bu sistem ile önümüzdeki yıllarda enerjinin verimli kullanımı herkesin en önemli sorumluluğu haline gelecek. Hem de kişiler arası rekabeti kızıştıracak çok farklı oyunlaştırmaya dayalı bazı uygulamalarla. Kazandığınız her adım için ödül alacak ve ödül aldıkça enerji verimliğinizi arttırmanın yolunu arayacaksınız.

 Avrupa Birliği’nin araştırma projeleri çerçeve program yürütücülerinden biri olan ERANET (European Research Agency – Avrupa Araştırma Ajansı) tarafından “Enerji Verimliliği” konusunda başlatılan proje çalışmalarına katılan ve bu konuda kapsamlı bir projede önemli bir ortak olarak görev alan Makel Şirketler Grubu, üçlü bir konsorsiyum ile Avrupa Birliği’ne bağlı uluslararası bir alanda teknolojik ve endüstriyel oyuncu olmanın gururunu yaşıyor.

Makel, Nisan 2016 yılında başlatılan proje ile ana konu olan “Enerji Verimliliği” kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Portekiz InesTec Enstitüsü ile ortaklaşa oluşturulan GRESBAS  (Grid Responsive Society through Building Automation Systems) Projesi ile kamusal ve bireysel kullanımlarla sürdürülebilir enerjinin en üst düzeyde her noktada verimli kullanılmasını sağlayacak konsorsiyuma dahil oldu.

Projenin başlangıcından sonra kolları sıvayan Makel, projeyi uluslararası platforma taşıyacak Türkiye ayağındaki onaylar için Tübitak 1509 uluslarası sanayi işbirliği araştırma programına başvurdu. uzun süren çalışmalardan sonra onaylanan proje sonrasında,  projeyi üçlü konsorsiyum olarak olarak ERANET’e sundu. Projeyi belirlediği standartlar ve kriterler içinde değerlendiren ERANET projeye onay verdikten sonra projenin diğer aşamalarına geçildi.

Binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasını amaçlayan bu proje, enerjiyi kullanan tüketicilerin sanal bir oyun aracılığı ile izlenmesini, ölçümlenmesine ve sonunda ödüllendirilmesine dayanıyor. Söz konusu proje tüketicileri enerjiyi kullanırken sanal platformda interaktif olmaya ve daha etkili sonuçlara dayalı yaratıcı kullanımları yapmaya zorluyor. “Gamified” olarak da tanımlanan bu süreçte tüketici alışkanlıkları izlenmekte ve elde edilen verilerle raporlama yapılmaktadır. Oyunu oluşturan bu yazılım farklı alanlarda yaşayan kişilerin enerji kullanımlarına yönelik tahmine dayalı davranışları ile anlaşılan veya kabul edilen davranışlar saptanmakta ve yazılımın taşıdığı algoritmalarla bu davranışları enerji verimliliğini arttırma yönündeki davranışlara çevirmede hangi yolları izleyeceğine dair akılcı ve kalıcı çözümler sunmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Portekiz InesTec bünyelerinde kurulan özel konutlarda İTÜ ve InesTec tarafından hazırlanan kapsamlı yazılımlar aracılığı ile oluşturulan uygulama akıllı telefonlar aracılığı ile test kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır.  Uygulama kullanıcılara enerjinin verimli kullanılmasına yönelik sürekli ipuçları ve yönlendirme verdiğinden verimliliği sağlanmasında önemli etkiler oluşturulması hedeflenmektedir. Bu önemlerin ölçüm cihazları ile izlenmesi ile oluşacak raporlamalar verimliliğin en üst noktaya taşınmasını sağlayacaktır.

Görünen o ki GRESBAS Projesi ile elde edilen teorik ve pratik sonuçlar önümüzdeki yıllarda enerjinin verimli kullanılmasındaki yöntemler ve alışkanlıklar konusunda geleceğe ışık tutacak. Bu zincirleme reaksiyonda kullanılan enerji ile enerji dağıtım şirketlerinin üreteceği enerji arasında bir denge kurulması hedefleniyor.

Herkesi oldukça yakından ilgilendiren bu proje ile yaşlı dünyamızı, artan ihtiyaçlarımızı karşılamak için daha fazla enerji üreterek kirletmek yerine, daha az enerji tüketerek, ekosistemimizi koruma açısından önemli bir adım olarak tanımlanıyor.

Konuyla ilgili olarak, Makel Şirketler Grubu ve Konsorsiyum üyeleri, Manchester’da düzenlenen ve konusunda dünyanın en önemli konferanslarından bir olan IEEE PES Powertech 2017 de  özel bir oturumda davetli konuşmacılar olarak bu proje ile sunumlar gerçekleştirdi. Bu durum projenin önemine dikkat çekmesi açısından önemli bir göstergedir.

Share
843 Kez Görüntülendi.