logo

Özyeğin Üniversitesi FP7 Projesi Başlattı

Özyeğin Üniversitesi-EÇEM kamu binaları için yüksek enerji tasarrufu sağlayan ve maliyet etkin yeni bir FP7 projesi başlattı

AB tarafından desteklenen BRICKER projesi, kamu binalarında enerji tüketimini %50 oranında azaltma hedefiyle bu ay başladı. Dört yıl sürecek ve yaklaşık 13 milyon €’luk bir bütçeye sahip olan projenin koordinatörü İspanyol Acciona şirketi, proje ortaklarıyla birlikte, konut olmayan mevcut kamu binalarının tadilatı için ölçeklendirilebilir, yinelenebilir ve maliyet etkin bir metodoloji geliştirecek. Projenin Türkiye kısmı Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (ÖzÜ EÇEM) tarafından idare ediliyor ve yaklaşık 1.8 milyon € bütçeli.

Prof. Dr. Pinar Menguc_Ozyegin Un. Muhendislik Fak. Ogr. Uyesi ve ECEM Akademik Direktoru_600x387BRICKER projesi, 10-11 Ekim tarihlerinde Madrid’deki Acciona ofislerinde resmen başlatıldı. Proje Türkiye ve 6 Avrupa ülkesindeki proje ortaklarının engin deneyimlerinden de yararlanacak. Ortaklar arasında Özyegin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (ÖzÜ EÇEM) ile birlikte teknoloji KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, inşaat şirketleri, kamu kurumları ve bir de medya ajansı bulunuyor. Proje, yüksek enerji verimliliği sağlayan ve maliyet etkin güçlendirme çözümleri geliştirmeyi ve sunmayı amaçlıyor. Projenin en önemli çıktısı, üretilecek çözümlerin yinelenebilirliği olacak ve böylece mimarların, tasarımcıların, girişimcilerin ve nihai kullanıcıların bu çözümleri kolayca benimsemesi sağlanarak, Avrupa’daki kamu binalarının daha az enerji sarfiyatı yapacak şekilde tadilattan geçirilmesi teşvik edilecek.

Teknik gelişim ve gösterimin yanı sıra, BRICKER, aynı zamanda iddialı bir dağıtım ve kullanım stratejisi benimseyerek mümkün olduğunca geniş bir etki yaratmayı hedefliyor. Yerel paydaşlara yönelik çalıştaylar, eğitim seminerleri/webinarlar, projenin sonunda yayınlanacak olan “en iyi uygulamalar” kitabı ile diğer projeler ile birleşme de bu stratejinin önemli birer parçasını oluşturuyor.

Devlete ait binalar, bina nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmakta olup kamu yaşamında da büyük bir görünürlüğe sahiptir.  Bu nedenle, Avrupa’daki kamu sektörü, daha verimli ürün, bina ve hizmetleri teşvik ederek vatandaşların ve kurumların enerji tüketimi davranışlarını değiştirmesini sağlayabilir.  BRICKER, yenilikçi bina güçlendirme çözümleri geliştirerek bunların seçilen üç gerçek ortamda gösterilmesini sağlayacak. Geliştirilen çözümler için seçilen yerler, Belçika, İspanya ve Türkiye’de yer alıyor. Seçilen her bir bölgenin farklı özellikleri ve kullanım alanları bulunuyor. Türkiye uygulaması Ege’ de bir kamu hastanesinde yapılacak ve ÖzÜ EÇEM ile Onur Enerji tarafından şekillendirilecek.

Aydınlatma, havalandırma, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve IT ekipmanları gibi nihai kullanımlar binadan binaya büyük değişiklik gösterebildiği için konut-dışı sektörde enerji kullanımını anlamak hayli karmaşık bir süreç.  Konut-dışı sektörde ortalama enerji tüketiminin, konut sektöründen en az %40 daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Gösterimleri ile bu anlamda önemli bir rol oynayacak olan BRICKER projesinin talep azaltma stratejileri, yenilikçi hibrit (melez) birleşik üretim sistemlerinin entegrasyonu, enerji akışlarının verimli etkileşimi ve ara bağlantısallık için gelişmiş metodolojiler gibi alanlarda geniş etkilere sahip sonuçlar üretmesi bekleniyor.

BRICKER Acciona Infraestructuras S.A.tarafından koordine edilmekte ve de 16 diğer ortakla yürütülmektedir: Fundación CARTIF, CEMOSA S.A., EURAC, Fondazione Bruno Kessler, Gobierno de Extremadura, Greencom SCRL, Onur Enerji, Özyeğin Üniversitesi, Purinova Sp.zo.o, Steinbeis Innovation GmbH, Laterizi Gambettola SRL, Province de Liège, Fundación Tecnalia, Université de Liège, youris.com GEIE, Expander Tech S.L. BRICKER is co-financed by the EU within Framework Programme 7 (FP7)

TÜRKİYE ve ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NİN PROJEDEKİ ROLÜ:

Özyeğin Üniversitesi projede çok aktif bir Araştırma ve Geliştirme ortağı olarak bütün iş paketlerinde görev alacak.  İlaveten, Türkiye uygulama koordinatörü olarak hem 5. iş paketinde yoğunluklu görev alacak hem de uygulama ile ilgili bütün iş paketlerinin koordinasyonunu yürütecektir.  Özyeğin Üniversitesi ayrıca projenin sonuçlarının bir üst ölçeğe taşınması ve yaygınlaştırılması faaliyetlerinde de yer alacaktır. Özyegin Üniversitesi BRICKER proje uygulamasını Ege bölgesinde jeothermal enerjiyi kullanabilecek bir kamu hastahanesi üzerinde çalışmayı planlamakta. Onur Enerji ile birlikte projenin mühendislik tasarımları yapılacak.

AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında AB’nin “dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” olması hedeflenmiş idi.  Bu doğrultuda 2002-2006 yılları arasında 6. Çerçeve ve 2007-2013 yılları arasında 7. Çerçeve programları bu hedefe ulaşmak amacı ile şekillendirilmiş idi.  Türkiye bu programlara 13 diğer ülke ile beraber Asosye Ülke statüsünde katılmaktadır.  Özyeğin Üniversitesi de 7. Çerçeve’de NEED4B (New Energy Efficient Design for Buildings / Binalar için Yeni Enerji Verimli Tasarımlar) projesinden sonra BRICKER (Total Renovation Strategies for Energy Reduction in Public Building Stock / Kamu Binalarında Enerji Verimliliğini Sağlamak için Gerekli Olan Bütün Tadilat Stratejileri) projesi ile beraber ikinci projesini Türkiye’den katılan ortak statüsünde yürütmeye başladı.

2010-2023 Türkiye Enerji Strateji Belgesi’nde yer alan “Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak” başlığı altında kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması öngörülmektedir.  Bu kapsamda BRICKER projesi Türkiye Enerji Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin de ötesine geçerek bina bazında %50 enerji tasarrufunu hedeflemektedir.  Özyeğin Üniversitesi ayrıca bu projenin bir üst ölçeğe taşınması ve yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarını yürütürken, yine aynı belgede yer alan “Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi kapsamında sürdürülen bilinçlendirme ve özendirme etkinlikleri kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırılacaktır” başlığı altında yapılması hedeflenen çalışmalarla paralel ilerlemektedir.

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) Hakkında:

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM), 2009 yılında çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ve profesyonelin değerli katkılarıyla kurulmuştur. Merkezin ana hedefi enerji, çevre ve ekonomi ile ilgili konuların bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Merkez, akademik dünya ile sektörlerin bir araya gelerek toplumu en çok ilgilendiren sorunların çözümüne yönelik olarak ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlar. Bu bağlamda iş dünyasının, yasa koyucuların, toplum bilimcilerin ve şehir tasarımcılarının birlikte çalışmasının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda, merkezin faaliyetleri, farklı kurum, kuruluş, grup ve bireyler arasında etkili bir köprü görevi görmektedir.

EÇEM sadece bir Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi olmanın ötesinde, anlamlı bir şekilde dünyaya ve ülkeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bundan dolayı, Merkez’in odağı öncelikle doğayla uyum içinde olma çabasıdır. EÇEM, iklim değişikliğinin getireceği olumsuz etkilerden kaçınılması için çözümler ve stratejiler üretmeyi amaçlar. Bu da paylaşımcı bir yaklaşımla mümkündür. EÇEM, Mühendislik, mimarlık, iş dünyası, kamu ve özel sektör elemanları, tarihçiler ve şehir planlamacıları ile üniversitelerden belediyelere kadar herkesi bir araya getirerek, sokaktaki insandan karar sürecinin en üstündeki şahıslara ve de kurumlara kadar herkesin katkıda bulunabileceği bir platform oluşturmuştur. EÇEM detayları için www.ozyegin.edu.tr/enerji sitesi ziyaret edilebilir.

 

 

Share
2224 Kez Görüntülendi.