logo

Philips’in Yeşil Ürün Satışları 2013’te Elde Edilen Toplam Satışın Yarısını Aştı

 Yeşil Ürün[1] satışları, 2013’te elde edilen toplam satışın yüzde 51’ine (11,8 milyar Euro) tekabül ederek hedeflenen oranı planlanandan iki yıl önce aştı

 LED devriminin ışığında, yeşil inovasyona 2013 yılında toplam 509 milyon Euro’luk yatırım yapıldı.

  • Daha fazla yeşil değer yaratmak amacıyla Dairesel Ekonomi[2] yaklaşımı benimsenmeye başlandı.

 Amsterdam, Hollanda – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) 2013’te elde edilen 11,8 milyar Euro’luk yeşil ürün satışlarının toplam satışın yüzde 51’ine tekabül ettiğini ve bu satışların şirketi 2015 EcoVision sürdürülebilirlik performans hedefine belirlenenden iki yıl önce ulaştırdığını bildirdi.

 Yeşil ürün satışlarının artmasında tüm sektörler rol oynadı

goktug-gur--Hasta sonuçlarını iyileştiren, daha fazla değer yaratan ve bakım hizmetlerine erişimi artıran 13 yeni ürünün piyasaya sürülmesiyle sağlık alanının yeşil ürün portföyü genişletildi. Çevresel etkileri azaltma amacıyla yürütülen çalışmalar, Philips’in tüm 1.5T MRG modellerinin piyasa ortalamasından çok daha düşük seviyede enerji tükettiğini ileri süren COCIR[3] tarafından tanındı. Tüketici ürünleri alanında geri dönüştürülmüş maddelerin kullanımının devam ettirilmesiyle 330 tonu aşkın geri dönüştürülmüş plastiğin bir kısmı elektrikli süpürgelerde kullanılırken 250 tona yakın kısmı da ütülerde kullanıldı.

 2013 yılında Philips, LED çözümlerinin geliştirilmesinde öncü aydınlatma alanına yaptığı yatırım (327 milyon Euro) da dâhil olmak üzere yeşil inovasyona toplam 509 milyon Euro yatırım yaptı. Nisan ayında Philips aydınlatma bölümü, 200 lümen/vat oranıyla yüksek kaliteli ışık yayan, dünyanın en enerji verimli LED lambasını (TLED) geliştirerek çığır açan bir başarıya imza attı.

 Philips Türkiye CEO’su Göktuğ Gür düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Bu başarılar ancak sürdürülebilirlik ile değer yaratılabileceğine ve sürdürülebilirliğin mevcut zorlu ekonomik koşullarda dahi yenilik ve büyüme yolunda bizlere önemli fırsatlar sunacağına olan inancımızın kanıtıdır. 2014’te doğrusal ekonomiden dairesel ekonomiye geçişin hızlandığını görüyoruz. Bu da bize faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlar ve piyasalarda hem maliyetten tasarruf ederek hem de yeni piyasalar oluşturarak veya mevcut olanları büyüterek ekonomik değer yaratma fırsatını sunuyor. Bugün Philips’in 1,8 milyar kişinin yaşamını iyileştirdiğini[4] ve 2015’e kadar bir yılda 2 milyar kişiye ulaşma yolunda olduğunu bildirmekten gurur duyuyorum.”

 Philips 2013 sürdürülebilirlik güncellemesi, Philips 2013 Yıllık Raporu’nun entegre bir parçasıdır. Bu rapora şu adresten erişebilirsiniz: www.annualreport2013.philips.com

[1] Yeşil ürünlerin aynı sektörde ve aynı seviyedeki bir grup tarafından belirlenen endüstri standartlarına göre en az bir Yeşil Odak Alanı’nda liderliğini kanıtlaması gerekiyor. Bu, referans ürünlerden (o ürün ailesindeki bir rakip veya bir önceki ürün olabilir) en az %10 oranında üstün performans gösterme veya ürüne özgü eko gereklilikleri yerine getirme yahut tanınmış bir eko performans etiketiyle ödüllendirilme yoluyla sağlanabilir. Yeşil Odak Alanları şunlardır: Enerji tasarrufu, Ambalajlama, Tehlikeli Maddeler, Ağırlık, Geri Dönüşüm ve Bertaraf ve Yaşam Boyu güvenirlik.

[2] Dairesel ekonomi, çözümler ve hizmetler gibi iş modellerinin yanı sıra bileşen ve ürünlerin yeniden kullanımını kapsayan malzemelere ilişkin alanlarda inovasyona yön veren etkenlerden biridir. Dairesel bir ekonomide malzemelerin daha etkin kullanılmasıyla hem maliyetten tasarruf edilerek hem de yeni piyasalar oluşturularak veya mevcut olanlar büyütülerek daha fazla değer yaratılabilir.

[3] COCIR (Radyolojik, Elektromedikal ve Sağlık Hizmetleri BT Endüstrisi Avrupa Koordinasyon Komitesi), Philips 1.5T MRG serisinin ‘kapalı’ ve ‘taramaya hazır’ modlarındaki ortalama enerji tüketiminin 2012 piyasasındaki serinin ortalama tüketim miktarından %20 daha az olduğunu belirtmektedir.

[4] İyileştirilen yaşamların sayısını belirlemek için bir ürünün, ömrü boyunca sosyal ve ekolojik yönde sağladığı katkıdan etkilenen insanların sayısına ilişkin piyasa istihbaratı ve istatistiksel veriler, o yıl içinde temin edilen ürünlerin sayısıyla çarpılır. İki kez sayılanlar elendikten sonra yenilikçi çözümlerimiz sayesinde iyileştirdiğimiz yaşamların sayısı hesaplanır. 2013’te 1,8 milyar kişinin yaşamını iyileştirdik.

Share
1046 Kez Görüntülendi.