logo

Şırnak Termik Santrali Teşvik

Kanat-Emiroglu-1Global Yatırım Holding’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Global Enerji’nin %85 oranında hissesine sahip olduğu Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yürütmekte olduğu 270MW (2×135) gücündeki, asfaltite dayalı ve akışkan yatak teknolojisiyle inşa edilecek Şırnak Termik Santral Projesi ile ilgili olarak Galata Enerji, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve uygulanmasına ilişkin tebliğ çerçevesinde bölgesel yatırım teşvik belgesi düzenlenmesini talebiyle Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu ve bu başvurunun olumlu karşılanarak 10.12.2013 tarihli Yatırım Teşvik Belgesi aldığını açıkladı.

 Şırnak Termik Santral Projesi, 6. Bölge’de bulunması ve öncelikli yatırım konuları arasında yer alan, yerli girdi kullanan termik santrallerden biri olması nedeniyle teşvik kapsamında bulunuyor.  Söz konusu teşvikler sayesinde Galata Enerji,  gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi (Kurumlar ve Gelir vergisinde %90 oranında), faiz desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği teşviklerinden yararlanacak.

 Global Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Emiroğlu konuyla ilgili olarak Şırnak Termik Santral Projesi’nin tamamlandığında üretim maaliyetleri açısından Türkiye’deki en verimli elektrik üreticilerden biri olacağını, yüzde yüz yerli kaynaklarla üretim gerçekleştirileceğinden enerji ithalatında azalma sağlayacağını ve bölgenin en büyük sanayi tesisi olarak bölgede ve çevre illerde önemli ölçüde istihdam sağlayacağını belirtti.

Share
1596 Kez Görüntülendi.