logo

SOLARTR 2014 Güneş’i Hak Ettiği Yere Getirecek

19 – 21 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan SolarTR 2014’ün Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Günnur Koçar, Türkiye’nin bir güneş ülkesi olmasına rağmen, Karadeniz Bölgesi’nden bile daha az güneş alan Almanya ve Avrupa’nın kuzey ülkelerinde güneş enerjisinin kurulu gücünün Türkiye’den çok fazla olduğunu söyledi.

solar tr (1) (Medium)Güneşten gelen enerji 10 dakika tutulsa tüm dünyanın 1 yıllık enerji ihtiyacının karşılanacağını belirten Koçar, “Güneş, bu kadar büyük bir potansiyele sahipken bu doğal güç potansiyeli mutlaka değerlendirilmelidir. SOLAR TR 2014 ile biz bu gücün farkına varılmasını sağlayacağız ve güneşi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Önemi giderek artan güneş enerjisinin yaygın kullanımında, yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alan “SOLARTR 2014”, 19 – 21 Kasım tarihleri arasında İzmir’de üniversiteden sanayiye, kamudan uygulamacıya bütün paydaşların katılımı ile gerçekleşecek. Güneş enerjisi alanında yapılan en önemli uluslararası konferanslardan biri olan SolarTR 2014’ün Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Günnur Koçar,  Türkiye’nin çok önemli bir güneş enerjisi potansiyeli olduğunu vurgulayarak, günde ortalama 7,2 saat güneşlenme süresiyle iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve dünyanın giriştiği düşük karbonlu zenginleşme yarışında öne geçmek için her şeye sahip olunduğunu belirtti.

Türkiye Güneş enerjili su ısıtmada dünya üçüncüsü”

Türkiye’de güneşin gücünün fark edildiğini ve bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Koçar, “Türkiye, güneşten sıcak su ısıtma konusunda kurulu güç bakımından dünyada üçüncü sırada bulunuyor. Yaklaşık 20 milyon m2‘lik monte edilmiş güneş kolektörleri ile şu anda çatılarda enerji toplanıyor ve sıcak su elde ediliyor. Sıcak su eldesinde kullandığımız güneş enerjisinin karşılığı 630 bin ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleşti. Türkiye bu alanda çevre ülkelere de hitap eden yüksek bir imalat kapasitesine sahip. Ancak buna rağmen ülkemizdeki enerji tüketim alışkanlıkları çerçevesinde güneş ısılda katedilecek çok mesafe var. Dünyanın 3’üncü en büyük üreticisi olmamıza rağmen şu anda güneş zengini bölgelerimizdeki binalarda bile doğalgaz gibi yenilenemeyen ve ithal enerji kaynakları tüketilerek elde ettiğimiz sıcak suyu kullanıyoruz” dedi. 

Türkiye güneşten elektrik üretiminde Kuzey Ülkelerinin bile çok gerisinde”

solar tr (3) (Medium)Güneş enerjisinden elektrik üretimi ülkemizde hızla gelişmekle birlikte halen kurulu gücün ihmal edilebilecek düzeyde az olduğuna değinen Koçar, Türkiye’nin kişi başına fotovoltaik kurulu güç kapasitesinin kuzey ülkelerinden bile düşük olduğunu, Türkiye’nin bir güneş ülkesi olmasına rağmen, Karadeniz Bölgesi’nden bile daha az güneş alan Almanya gibi Avrupa’nın kuzey ülkelerinde güneş enerjisi kurulu gücünün Türkiye’den 300 kat daha fazla olduğunu söyledi.

“Türkiye arazisinin yüzde 0,21’lik bölümü bile zengin güneş enerjisi potansiyeli ile Türkiye’nin 2050 yılında öngördüğü elektrik talebinin tamamını karşılamaya yetiyor” diyen Koçar, güneşten sıcak su ve elektrik enerjisi elde etmenin yanında, konutların ısıtılması, soğutulması, ısıtmaya yardımcı ön ısıtma ve sanayideki sıcak veya kızgın su proseslerinde de güneşten yararlanılabileceğini, mimari ve planlama yaklaşımları ile binalardan şehirlere güneş merkezli dönüşüme başlanabileceğini ifade etti.

SOLARTR 2014 güneşi hak ettiği yere getirecek”

Güneş enerjisi sektörünün tüm paydaşları olarak 19 – 21 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan SOLARTR 2014’te buluşacaklarını ve Türkiye’de güneşin hak ettiği yere gelmesini sağlayacaklarını belirten Koçar, güneşten gelen enerjinin 10 dakika tutulsa dünyanın 1 yıllık enerji ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Koçar, “SOLARTR 2014 ile biz bu gücün farkına varılmasını sağlayacağız. Güneş enerji potansiyelimiz çok yüksek. Güneş, bu kadar büyük bir potansiyele sahip ve biz de ülke olarak çok şanslı bir konumda iken, bu doğal güç potansiyelini mutlaka değerlendirmeliyiz. SOLARTR 2014 sektörün tüm paydaşlarının dahil olduğu çok önemli bir organizasyon. Önemi giderek artan ve düşük karbon ekonomisinin önemli kaldıraçlarından olan güneş enerjisinin yaygın kullanımında yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alan, bilim ve teknoloji ağırlıklı, uluslararası konferans ve sergi etkinliği SOLARTR 2014; üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri işbirliğinde gerçekleştirilecek. Konferansta; hızlı büyümekte olan güneş enerjisi sektörünün etkin gelişimi, tehditlerin giderilmesi ve engellerin kaldırılması için önerilerle birlikte mevzuat ve gereklilikleri, sorun ve çözüm önerileri, bütünleşik sektör yapılanmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta ihtiyaçları dile getirilecek, geliştirilen bilimsel ve teknolojik yenilikler paylaşılacak. Güneş Enerjisi paydaşlarının biraraya gelerek tüm yönleriyle sektörü ve gelişimini değerlendirmelerine platform teşkil etmek üzere kurgulanan, SOLARTR 2014, araştırmacıdan sanayiye, kamudan tasarım ve uygulamacıya tüm tarafları biraraya getirdiği için ayrı bir öneme de sahip” şeklinde konuştu. 

Koçar sözlerini “Önceliğimiz, tüm paydaşların faydalanabileceği, ülkemizde Güneş’in hak ettiği saygıyı kazanmasında yardımcı olabilecek önemli bir bilgi ve tecrübe değişim platformunu teşkil edebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.” diyerek tamamladı.

Share
925 Kez Görüntülendi.