logo

Yeşil İş 2014’te Sürdürülebilirlik Tüm Boyutlarıyla Tartışıldı

Yeşil İş 2014: Sürdürülebilir İş Buluşması, sürdürülebilirlik konusunu tüm boyutlarıyla ele alan oturumlara sahne oldu. Konferansta kamu ve özel sektör temsilcileri ve akademisyenler  gıda sektöründen sürdürülebilir finansmana ,   enerji verimliliğinden    akıllı şehirlere  , sürdürülebilir belediyelerden   kentsel dönüşüme ,  karbon emisyonlarına   kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaştı.

Nilufer Belediye Baskani Mustafa Bozbey (Medium)Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 2009 yılından bu yana düzenlenen ve sürdürülebilir iş dünyasını bir araya getiren Yeşil İş 2014: Sürdürülebilir İş Buluşması, 130 konuşmacı ve 60 oturumla, 22  ‘’sürdürülebilir iş’’  konusunun tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir platforma sahne oldu.

207 bin konutun kentsel dönüşümü tamamlandı

Konferansın ikinci gününde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, bakanlığın odaklandığı 7 ana proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Öztürk; Kentsel Dönüşüm Projesi, Enerji Yoğun Sanayiyi Enerji Az Yoğun Sanayiye Çevirmek, Büyükbaş ve Kümes Hayvancılığından Ortaya Çıkan Atıkların Ekonomiye Geri Döndürülmesi, Şirketlere Sera Gazı Salınımını Bildirme Zorunluluğu Getirme, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Kullanımı, Araçlarda Sera Gazı Salınımlarının Azaltılması gibi projelerle enerjiyi daha verimli kullanabilmenin ve sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını aradıklarını vurguladı.

Bugüne kadar 207.000 konutun kentsel dönüşüm kapsamına alındığını ve böylelikle yıllık 8 milyon metreküp ton CO2 azalımı sağlandığını belirten Öztürk, çimento, demir ve çelik sanayi atıkları ile tarımsal ve hayvansal atıkların, çevreye zarar vermeden toplanarak bio reaktör düzeneğinde biyogaz üretimine geçildiğini vurguladı.

Dönüşüm için davranış değişikliği şart!

Akilli Sehirleroturum (Medium)Yeşil İş 2014’te Hubbub Founder CEO’su Trewin Restock da ‘Dönüşüm için davranış değişikliği’ konusunda bir konuşma yaptı. Trewin konuşmasında “İletişimi akılda kalacak hale getirmek, dönüşüm için şart. Kişilere bir şeyler anlatmak yetmiyor, onları hatırlamak gerekiyor. Kişilerarası etkileşimlerde buzları eritecek, sınırları aşıcı aktiviteler uygulanmalı. Organizasyon yöneticileri, daha sürdürülebilir bir çalışma için sorumluluğu ele almalı ve liderlik görevini yerine getirmelidir. Bireyler, liderlerinin arkasından yeşil yaşamaya kayacaklardır. Bu noktada öncelikle liderleri eğitmeli ve işlerinin çevre faktörünü düşünmeye zorlamalıyız” dedi.

Finansmanda yeni araçlar Yeşil İş’te tartışıldı

Yeşil İş 2014: Sürdürülebilir İş Buluşması’nda, sürdürülebilirlik finansmanında ortaya çıkan yeni yöntemlerin tartışıldığı bir oturum düzenlendi. Oturumda  bankacılık ve finansal piyasaların sürdürülebilirlik dönüşümünde etkin rol oynadıklarından söz edildi; enerji yatırımlarının daha duyarlı olmaya başladığı ve bankacılık sektörünün de kredi vermeden önce riski anlamak istediği vurgulandı.

Akıllı ve yeşil şehirler, yeşil belediyeler…

Yeşil İş 2014: Sürdürülebilir İş Buluşması’nda bu sene yeşil şehirler ve yeşil belediyeler hem ana kulvarda hem de paralel oturumlarda tüm boyutlarıyla tartışıldı. “Sürdürülebilir belediyelerin önemi” başlıklı oturumda Prof. Dr. Barbaros Gönergil, belediyelerin İklim değişikliğiyle mücadele konusunda doğal süreçlere uyum ve insan hatalarıyla etkin mücadele etmeleri gerektiği konularına dikkat çekti.  Prof Gönergil, “İklim değişikliği konusunda yerel yönetimler farklı eylem planlarına ve bu planların uygulanmasında sürekliliğe dikkat etmeli” dedi.

‘Sürdürülebilir belediye uygulamaları’ başlıklı bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
Türkiye’nin enerji ithalatı nedeniyle her yıl bütçesinden çok büyük miktarların dışarıya aktarılmak zorunda kalındığına dikkat çekti. Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin ‘karbonsuz köy’ gibi yeşil projelerle sürdürülebilir belediyecilikteki başarılı uygulama ve projelerine vurgu yaptı.

Akıllı Şehirlere Doğru başlıklı oturumda ise tüm dünyada şehirleşmenin giderek arttığına vurgu yapılarak, şehirlerde yaşama oranının yüzde 50’lerden yüzde 70’lere çıkacağına dikkat çekildi. Bu durumda da akıllı şehirlerin kaçınılmaz olduğu belirtilerek, önemli olanın o şehirleri doğru yönetmek olduğu vurgulandı. Bu konuda her ülkenin kendi önceliği olduğu belirtilerek, en önemli konunun enerji olduğuna dikkat çekildi. Alt yapı ve trafik kaynaklı enerjilerin azaltılması gerektiği belirtilerek; paydaşların sürece dahil edilmesi, operasyonel çözümlerin üretilmesi, entegrasyon ve inovasyon gibi akıllı şehirlerde olması gereken faktörler sayıldı. Şehirlerin verimli ve akıllı şehir olması için hükümetlerin öncelikleri belirleyerek kazan-kazan ilkesinin tüm taraflar için uygulamaya sokulması gerektiği paylaşıldı.

Sürdürülebilir İş Buluşmasında  2 gün boyunca  ana oturumlara ek olarak ‘’Karbon ve Su Yönetimi’’ ‘’Sürdürülebilir Bınalar ve Şehirler’’   “Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi ‘’ ‘’Sürdürülebilir Belediyeler ‘’ ‘’Konuk Şehir :Gaziantep ‘’   paralel kulvarlarında katılımcılar interaktif olarak sorulara cevap aradılar. Ayrıca Uluslararası işbirliği ile ‘’Şeffaflık İçin Sürdürülebilirlik Raporlaması GRI’’  yan etkinliği de konferansın paralel kulvarda yer alan diğer önemli  konusu idi.

2 gün süren konferansta iş dünyası yoğun katılım ile sürdürülebilir iş ortak paydasında buluştu.

Share
914 Kez Görüntülendi.