Beta Transformatör, ” işinin lideri çalışanlar” ve AR-GE anlayışı ile dengeli büyüme stratejisini sürdürecek.

0
871
ENERJİ sektörünün en önemli partnerleri arasında yer alan Beta Transformatör, ürünleri¬ni iç pazarın yanı sıra 40'ı aşkın ülkeye satıyor.

‘’ENERJİ sektörünün en önemli partnerleri arasında yer alan Beta Transformatör, ürünleri­ni iç pazarın yanı sıra 40’ı aşkın ülkeye satıyor. Yaptığımız önemli yatırımlarımla transformatör sektöründeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek müşterilerin özel siparişlerini beklentinin üzerinde standartlarda üretiyoruz.

Beta Transformatör, ” işinin lideri ” anlayışı ile yaklaştığı her bir çalışanına ve AR-GE’ye yatırım yapmayı sürdürülebilirliğin parçası olarak görüyor.’’ Şeklinde açıklamalarda bulunan Beta Transformatör Genel Müdürü Ahmet Ünal ile söyleşi gerçekleştirdik.

ENERJİ sektörünün en önemli partnerleri arasında yer alan Beta Transformatör, ürünleri­ni iç pazarın yanı sıra 40’ı aşkın ülkeye ihraç ediyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmamız  güç, dağıtım, kuru ve özel tip transformatörlerini üretirken ayrıca bu transformatörlerin yerinde ve fabrikada bakım onarım hizmetlerini de üstleniyor.

Günlük hayatta enerjinin ulaştığı her noktadayız. Etik ilkelerimiz doğrul­tusunda kuruluşumuzdan bugüne kadar gelişime, yeniliğe ve değişime odaklı, fikir farklılıklarını kucaklayan, üretken düşüncenin katma değere dönüşmesini destekleyen ve özendiren, insan kaynağının gücüne inanan, çalışanını önceleyen, emeklerine saygı duyan bir insan kaynakları anlayışına sahip olmanın da haklı gururunu geleceğimize taşımakta da oldukça kararlıyız. İş tatmini yüksek, gelişime ve geliştirmeye açık, heyecanı ve merakı yüksek, dinamik bir ekibiz.

Şirketinizin Yatırım Planlarından Söz Eder misiniz? 

Enerji sektöründe önemli gelişmeler ve değişimler yaşandığını önümüzdeki dönemde de bu alanda büyümenin süreceğini ön görerek Türkiye’de enerji açısından ciddi adımlar atıldığını, çözüm ortaklığı anlamında da HES, GES, RES ve JES yatırımlarımızın artarak devam ettiğini belirtmek isteriz. Bizi yatırıma iten etken dünya enerji pazarı ve Türkiye Elektrik Dağıtım çatısı altındaki enerji dağıtım şirketlerinin talepleri oldu. Artan enerji yatırım­ları ve gelen talepler hızlı büyümenin önümüz­deki yıllarda da süreceğini gösteriyor. 

Beta Transformatör Şirketi hangi özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor?

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin yükselen başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişimin, iyileştirmenin çalışana öncelikli değer vermenin ve çalışanın mutluluğunun her süreçte fark oluşturacağına inanıyoruz. 

AR-GE departmanımıza yaptığımız önemli yatırımlarımızla transformatör sektöründeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek müşterilerin özel siparişlerini beklentinin üzerinde standartlarda üretiyoruz. Beta, değişen ve dönüşen dünyadaki tüm koşullara hızlı adaptasyonu, esnekliği, en uygun felsefesini benimsemesi, yenilikçi, gelişime açık yapısı ve en önemlisi çalışanına verdiği değerle öne­çıkarak ülkemizi temsil etmeyi sürdürecek.

Beta Transformatör’ün İK Politikalarından Kaliteli ve Güvenli İş Ortamı oluşturma noktasında­ki çalışmaları ile çalışan bağhlığı yaklaşımından bahseder misiniz?

Beta, her bir çalışanına ” işinin lideridir ” anlayışı ile bakar. Sürdürülebilirliğin anahtarı olarak tanımladığımız çalışanlarımıza sürekli yatırım yapmamız, liderlik anlayışı ile oluştur­duğumuz işbirlikçi sinerji belirlenen hedeflere birlikte ulaşma mücadelemize can suyu oluyor, ortak aklın oluşturduğu amaçlarımıza ve başarılı iş sonuçlarına ulaşmamızı kolaylaştırı­yor. Biz, büyük ve güzel bir aileyiz. Güçlü bir iş veren markası olmanın yanında yeni jenerasyon­lar için tercih edilen bir şirket olabilmek, çoklu değerler kültürümüzün en önemsediği alanlar­dan bir tanesi. Çalışanın kendini değerli hissetti­ği bir atmosferin oluşturulması, paylaşılan ve takdir edilen paylaşımlar, aidiyet duygusunun oluşmasında bir motor görevi üstleniyor. Çalışan bağlılığı tam da bu noktada kaliteli ve güvenli iş ortamının lokomotifi oluyor, yeni kazanımların ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Eşit, Adil ve Güvenli İş Ortamıyla Dengeli Büyüme Hedefi 2021 Yılı hedefleriniz nasıl?

40’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketimiz iç ve dış piyasalarda dengeli büyüme stratejisini sürdürecektir. Pandemi süreci de bizlere dengeli büyüme stratejisi­nin doğruluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Beta’nın 2021 ‘deki en önemli hedefi çalışanlarının yetkinlikle­rini, potansiyellerini etkin bir şekilde gösterebilmele­rine ve gerçekleştirebilmelerine fırsat sağlayacak eşit, adil ve güvenli iş ortamı sağlamak. Beta, yüksek motivasyonlu çalışma alanlarını, çalışan bağlılığını ve mutluluğunu her daim daha da artırabilmeyi amaçlıyor. İşe alımdan başlamak üzere performans değerlendirme, anket ve öneri yönetimi, kurum içi iletişim ve çalışan memnuniyeti faaliyetlerinin bir çoğunun dijital platformlarda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu alandaki alt yapı çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Z kuşağının iş yaşamına nasıl adapte edilip nasıl yönetilmesi gerektiği sorularının önümüze çıktığı bu yeni dönemde insan kaynakları­nın geleneksel iş yapma modellerinden sıyrılıp gençlerin yaşamlarını ve beklentilerini anlamak üzerine geliştirilmiş stratejiler oluşturmanın ne kadar büyük bir önem taşıdığının farkındayız. Tüm çalışanlarımıza sosyal sorumluluk projelerini benimsemeyi, bu projelere etkin katılımda bulunma­yı, doğaya saygılı ve doğa dostu çalışan profili oluşturmayı da hedefliyoruz.

ENERJİ sektörünün en önemli partnerleri arasında yer alan Beta Transformatör, ürünleri¬ni iç pazarın yanı sıra 40’ı aşkın ülkeye satıyor.