logo

Ester Bazlı Sıvılar Üzerinde Biotrafo Projesi

Biotrafo, ester bazlı sıvıların güç transformatörlerine uygulanması hakkındaki mevcut bilgileri genişletmeyi amaçlayan uluslararası ve sektörler arası ağ kuran bir projedir.

Biotrafo, Marie Skłodowska-Curie Eylem-Araştırma ve Yenilik Personel Değişimi (MSCA-RISE) hibe anlaşması kapsamında Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programından finanse edilen bir projedir.

BIOTRAFO, fiziksel-kimyasal, termal, dielektrik ve manyetik analiz yoluyla ester sıvılarının üretimi ve karakterizasyonu ile ilgili faaliyetleri içermekte, yeni sıvıların özellikleri ve bu özelliklerin zaman içerisindeki gelişimi incelenmektedir. Ayrıca, akışkanların yalıtım kağıdı ile etkileşimi test edilerek ester bazlı akışkanların yaşlanma süreci üzerindeki etkisi ve kağıt-yağ sisteminin genel performansı analiz edilmektedir. Son olarak, transformatör tasarımında ester bazlı sıvıların kullanımının etkisini belirlemek için küresel transformatör modelleri geliştirilmektedir.

Proje 1 Ocak 2019’da başladı ve 31 Aralık 2021’de sona erecek.

BIOTRAFO projesi, soğutucu olarak biyobozunur esterler kullanarak, sıcaklığın güç transformatörlerinin tasarımları üzerindeki etkisini analiz etmekte ve bu sıvıların çevresel ve yangın performansı da değerlendirilmektedir. Bu makineler güç dağıtım sistemlerimizde çok yaygındır. Elektrik, hane halkına ulaşana kadar üretildiğinden, ortalama dört transformatörden geçer. Şu anda bu makinelerin çoğunda kullanılan sıvı bir petrol türevidir, çünkü performansı iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, birçok şirketin çevre bilinci, doğal kökenli esterler tarafından soğutulan yeni transformatörler talep ediyor.

Bu çerçevede, BIOTRAFO doğası gereği daha viskoz olan biyobozunur sıvılar kullanırken transformatörün sargılarındaki sıcaklığı bilmenizi sağlayan bir çalışma önermektedir. Bu sıcaklık, dielektrik katı maddelerin yaşlanması nedeniyle transformatörün kullanım ömrü için kritik bir faktördür. Bu malzemelerin bu sıvılara daldırıldığında yaşlanması da analiz edilecektir. Böylece sadece teorik bir perspektiften görülmeyecek, aynı zamanda üretilen modelleri test etmek için endüstriyel platformlar da kullanılacaktır.

Share
2775 Kez Görüntülendi.